Quý III mang lại kết quả trái chiều cho các công ty Hóa Chất của Ả Rập

Các công ty hóa dầu của Ả Rập cho đến nay đã công bố kết quả tài chính hỗn hợp cho quý III năm 2020. Bất chấp những thách thức đáng kể do đại dịch COVID-19 gây ra, một số công ty vẫn thu được lợi nhuận từ sản lượng bán hàng cao hơn. Tuy nhiên, một số công ty đã lỗ ròng quý III do giá bán bình quân thấp hơn.

SABIC, công ty có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Ả Rập, đã công bố lợi nhuận ròng là 1.09 tỷ SAR (USD290 triệu). Con số này cao hơn mức lỗ ròng 2.22 tỷ SAR (590 triệu USD) trong quý trước và lợi nhuận ròng 40 triệu SAR (200 triệu USD) trong quý III năm 2019.

Sự gia tăng được cho là do khối lượng bán hàng và giá sản phẩm cao hơn, do hoạt động kinh tế được cải thiện và giá dầu tăng.

Trên cơ sở hàng quý, lợi nhuận ròng của Yanbu National Petrochemical (Yansab) tăng gấp bốn lần lên 195.6 triệu SAR. Tuy nhiên, so sánh hàng năm cho thấy lợi nhuận ròng giảm khoảng 7.7%. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi giá bán trung bình của các sản phẩm của họ thấp hơn so với quý III năm 2019.

Saudi Kayan đã lỗ ròng 28.2 triệu SAR (7.5 triệu USD) so với ròng lãi ròng 1.26 triệu SAR (0.33 triệu USD) được báo cáo trong cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, công ty đã thu hẹp mức lỗ ròng 93% so với mức lỗ ròng 336.6 triệu SAR được báo cáo trong quý II. Công ty cho rằng điều này là do giá bán và sản lượng trung bình tăng trong quý III.

Công ty Hóa dầu Quốc tế Sahara (Sipchem) báo cáo lợi nhuận ròng 10 triệu SAR (2.7 triệu USD), tăng so với mức lỗ ròng 99 triệu SAR (26.3 triệu USD) trong quý trước. Giá bán metanol và polyme cao hơn, cũng như khối lượng bán polypropylene (PP), axit axetic và monome vinyl axetat (VAM) cao hơn được cho là những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm đáng kể đối với hầu hết các sản phẩm của Sipchem và khối lượng tiêu thụ metanol, butanediol và ethyl vinyl acrylate giảm đáng kể đã dẫn đến mức giảm hơn% 90 hàng năm.

Lợi nhuận dòng của Công ty Hóa dầu Tiên tiến
trong quý 3 năm 2020 giảm gần 27 % so với cùng kỳ năm ngoái lên 156 triệu SAR (41.6 triệu USD). Đồng thời, lợi nhuận của công ty cao hơn một chút so với 154.9 triệu SAR (41.3 triệu USD) được báo cáo trong quý trước. Mức tăng nhẹ diễn ra mặc dù sản lượng bán PP giảm 2.9% và giá propylene gia công cao hơn 20.6%. Giá bán PP trung bình cao hơn 8.1% so với quý trước trong khi so sánh hàng năm cho thấy mức giảm 12.5%.

Được viết bởi Başak Ceylan – [email protected]

Nguồn: https://www.chemorbis.com/vi/

Trả lời

0933068071
icons8-exercise-96 chat-active-icon